02.11.2021

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ FUTUROLOJİ İDEYALAR

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ FUTUROLOJİ İDEYALAR Futurologiya müasir texnoloji, iqtisadi və sosial tendensiyaları nəzərə alaraq gələcəyin proqnozlaşdırılması haqqında elmdir. Nizami Gəncəvinin əsərlərində də futuroloji ideyalar az deyil. […]
02.11.2021

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN MƏĞBƏRƏSİ

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN MƏĞBƏRƏSİ Nizami Gəncəvinin ilə bağlı müəmmalı məqamlardan biri onun məğbərəsi ilə bağlıdır. O, 1209-cu ildə vəfat edəndən sonra Gəncədə qəbri üzərində məğbərə inşa edilib. […]
02.11.2021

NİZAMİ GƏNCƏVİ – HƏYATININ SON İLLƏRİ

NİZAMİ GƏNCƏVİ – HƏYATININ SON İLLƏRİ Nizami Gəncəvinin son illəri barədə ən doğru məlumatı onun poemalarındakı müqəddimələrdən öyrənmək olar. Artıq 1196-cı ildə bitirdiyi “Yeddi gözəl” poemasında […]
02.11.2021

NİZAMİ GƏNCƏVİ – AZƏRBAYCAN ŞAİRİ

NİZAMİ GƏNCƏVİ – AZƏRBAYCAN ŞAİRİ Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı zaman-zaman falsifikasiyalara tuş gəlir. Belə ki, şairin fars olması, İranın Qum şəhərində anadan olması, […]
26.10.2021

“İSGƏNDƏR VƏ 7 MÜDRİK”

İsgəndər və 7 müdrik “İskəndərnamə” poemasında Nizami Gəncəvi Yunan filosoflarının çoxunu İsgəndərin ətrafında toplayır. Aristotel, Platon, Sokrat, Fales və digər filosoflar fərqli dövrlərdə yaşamalarına baxmayaraq, Nizami […]
25.10.2021

“NÜŞABƏ İSGƏNDƏRƏ ONUN RƏSMİNİ GÖSTƏRİR”

Nüşabə İsgəndərə onun rəsmini göstərir Azərbaycanda İsgəndər öyrənir ki, Bərdəni Nüşabə adlı qadın idarə edir, onun sarayında ancaq gözəl qızlar xidmət edirlər, ora kişi ayağı dəymir. […]
25.10.2021

“DARANIN ÖLÜMÜ”

Daranın ölümü Döyüş zamanı sərkərdələr öz şahlarını xaincəsinə öldürüb İsgəndərdən mükafat almağa tələsirlər. O, qatilləri tutub saxlamağı əmr edir, özü isə ölümcül şəkildə yaralanmış Daranın yanına […]
15.10.2021

“YEDDİ GÖZƏL”

YEDDİ GÖZƏL Bəhram ərəb hökmdarı Nemanın sarayında yeddi müxtəlif ölkədən olan yeddi şahzadənin şəkillərini görür və aşiq olur. Atasının ölümündən sonra Bəhram İrana qayıdır və taxta […]
15.10.2021

“SEVGİLİLƏRİN SON GÖRÜŞÜ”

SEVGİLİLƏRİN SON GÖRÜŞÜ Leylinin əri ölür. Adətə görə Leyli iki il evdə oturub yas tutmalı idi. Dərd-sər Leylini üzüb əldən salmışdı. Ölümünün yaxınlaşdığını hiss edərək, Leyli […]