15.10.2021

“LEYLİ VƏ MƏCNUNUN HUŞUNU İTİRMƏSI”

LEYLİ VƏ MƏCNUNUN HUŞUNU İTİRMƏSI Eşq oduna yanan Leyli və Məcnun uzun ayrılıqdan əzab çəkirdilər. Bir gün Leyli qəflətən öz çadırı yanında üzülüb əldən düşmüş, bərbad […]
15.10.2021

“LEYLİ VƏ MƏCNUN MƏKTƏBDƏ”

LEYLİ VƏ MƏCNUN MƏKTƏBDƏ Bani Əmir qəbiləsinin hökmdarı Qeysin 10 yaşı olanda atası onu məktəbə göndərmişdi. Qeys ilə birlikdə daha bir neçə qız və oğlan oxuyurdu. […]
12.10.2021

XOSROV VƏ ŞİRİN HEKAYƏTİNİN SONU

XOSROV VƏ ŞİRİN HEKAYƏTİNİN SONU Yoldaşı Məryəmin ölümündən sonra Xosrov digər bir gözəllə – Şəkərlə evlənir və sonradan dünyanın ən böyük xəzinəsinə – ən layiqli və […]
12.10.2021

“XOSROVLA ŞİRİNİN SÖHBƏTİ”

“XOSROVLA ŞİRİNİN SÖHBƏTİ” Bir müddətdən sonra, sevgilisi ilə görüşə bilməyən Şirin bibisinin sarayına qayıdır və rəfiqələri ilə birlikdə yenidən əylənməyə başlayır… Xosrov atasının ölümündən sonra taxtda […]
12.10.2021

“XOSROVLA FƏRHADIN SÖHBƏTİ”

“XOSROVLA FƏRHADIN SÖHBƏTİ” Poemada Şirinin mahir heykəltəraş və daşyonan Fərhadla münasibətləri mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu gəncin hissləri Xosrovun hissləri ilə tam təzad təşkil edir. Fərhadı gözəl […]
12.10.2021

“BULAQDA ÇİMƏN ŞİRİN“

“BULAQDA ÇİMƏN ŞİRİN“ Bu illüstrasiya ustalarının sevimli mövzularından biri olmuşdur. Beləliklə, Şapurun Xosrov haqqında söylədiklərindən təsirlənən Şirin saraydan qaçır. Yolda yorulan, dağların, təpələrin toz-dumanına bürünən Şirin […]
12.10.2021

“ŞİRİN XOSROVUN AĞAC ÜZƏRİNDƏ ASILMIŞ RƏSMİNİ GÖRÜR”

“ŞİRİN XOSROVUN AĞAC ÜZƏRİNDƏ ASILMIŞ RƏSMİNİ GÖRÜR” Xosrovun dostu, dünyanın yarısını gəzib-dolaşmış Şapur Dərbənd dənizinin sahillərində gördüyü möcüzələrdən danışır. Oranın hakimi zəhmli hökdmar Məhin Banudur. Hökmdar […]
12.10.2021

“ÇƏKİŞƏN İKİ FİLOSOFUN DASTANI”

“Çəkişən iki filosofun dastanı” miniatürü “Çəkişən iki filosofun dastanı” miniatürü Təbriz məktəbinə aiddir və 1539-1543 illərdə yaradılıb. Hal-hazırda bu miniatür Britaniya muzeyində saxlanılır. Miniatürün süjeti Nizaminin […]
12.10.2021

«ŞAH VƏ DOĞRU DANIŞAN QOCA»

Zalım şahla doğru danışan qocanın hekayəti Nizaminin humanist idealları, məzlumlara və binəsiblərə olan demokratik simpatiyaları xalqa yaxınlığından irəli gəlir. Xalq qəzəbinin mövzusu “Zalım şahla doğru danışan […]