12.10.2021

“HARUN ƏR-RƏŞİD VƏ BƏRBƏRİN HEKAYƏSİ”

“Harun ər-Rəşid və bərbərin hekayəsi” miniatürü “Harun ər-Rəşid və bərbərin hekayəsi” miniatüru Heratda 1491-ci ildə naməlum rəssam tərəfindən yaradılıb. Hekayənin əsas qəhrəmanı Harun ər-Rəşid – real […]
12.10.2021

“NUŞİRƏVAN VƏ BAYQUŞLARIN SÖHBƏTİ”

“Nuşirəvan və bayquşların söhbəti”   “Xəmsə”nin əl yazmasında yer almış “Nuşirəvan və bayquşların söhbəti” miniatürü fars rəssamı Mir Musavvir tərəfdən 1539-43 illərdə I Şah Təhmasib üçün […]
11.10.2021

KİTAB FORMASINDA İNSTALYASİYA

Keçmiş və indiki zamanın görüşü Şəhərin mərkəzi küçələrində kitab şəklində üç metrlik instalyasiyalar quraşdırılıb. Onlar böyük yazıçı Nizami Gəncəvinin yubileyinə, eləcə də 14-17 oktyabr tarixində şəhərdə […]
07.10.2021

MİNİATÜR SƏNƏTİ

Miniatür sənəti Miniatür kiçik ölçüsü və xüsusi işləmə texnikası ilə seçilən təsviri sənət əsəridir. Bir çox məktəblər arasında XV-XVI əsrlərdə çiçəklənən Təbriz miniatür məktəbi öz xüsusiyyətləri […]
07.10.2021

NİZAMİ VƏ ONUN XƏMSƏSİ

Nizami və onun Xəmsəsi   Xəmsə – “Pənc gənc” adı ilə farsçadan kimi tərcümə olunan fars ədəbiyyatının Azərbaycan klassiki Nizami Gəncəvinin 5 əsas əsəridir. Bizim “beş […]
20.09.2021

NİZAMİNİN AİLƏSİ VƏ HƏYATI

NİZAMİNİN AİLƏSİ VƏ SOYU Nizami Gəncəvinin əsl adı İlyas, atasının adı Yusif, babasının adı Zəki olub. Ədəbi ləqəb kimi şair “Nizami” sözünü seçib. “Nizami” – “sözləri […]
20.09.2021

NİZAMİNİN UŞAQLIĞI VƏ CAVANLIĞI

NİZAMİNİN UŞAQLIĞI VƏ CAVANLIĞI Dəqiq məlumdur ki, Nizami 1141-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. Bu tarixə şairin özü “Xosrof və Şirin” poemasında “Kitab üçün üzr” bölməsində […]
20.09.2021

DÜNYANIN ƏN MƏHŞUR İŞIQ FESTİVALLARI

DÜNYANIN ƏN MƏHŞUR İŞIQ FESTİVALLARI Təxəyyülü sarsıdan işıq festivalları Yer kürəsinin müxtəlif guşələrində artıq neçə ildir ki, müvəffəqiyyətlə keçir və coğrafiyasını dayanmadan genişləndirərək hər dəfə minlərlə […]
20.09.2021

NİZAMİ GƏNCƏVİ – DÜNYA MƏDƏNİYYATININ ÖLMƏZ KLASSİKASI

Klassik ədəbi məktəbin banisi, böyük şair və mütəfəkkir olan Nizami Gəncəvinin 880-illiyi ilə əlaqədar, yanvarın 5 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2021-ci ili ölkədə “Nizami Gəncəvi […]